Werkgevers.review

Empowering employees

Werkgevers.review ('employer review' in Dutch) is the Dutch language version of Opiniorate.com designed for employees of Dutch companies and organizations. This page will continue in Dutch. If you want to know more about Werkgevers.review and how it operates you can read the information about Opiniorate.

Werkgevers.review is een platform waar werkzoekenden, werkenden, werkgevers en vakbonden elkaar kunnen ontmoeten rond een bepaald bedrijf of een bepaalde organisatie. Werknemers kunnen onderling met elkaar in gesprek gaan en ook vragen beantwoorden van werkzoekenden. Zij kunnen dit veilig doen met een account dat hun anonimiteit waarborgt.
Gebruikers worden op basis van hun e-mailadres herkend als werknemers van een bedrijf waarover informatie op Werkgevers.review beschikbaar is. Momenteel zijn een twintigtal bedrijven en organisaties opgenomen.


Interessant voor werkzoekenden

Stel dat een werkzoekende geïnteresseerd is in een bedrijf. Hij of zij bestudeert de website van het bedrijf en leest daar interviews met mensen die er werken. Ze vertellen hoe leuk en uitdagend hun werk is. Maar hoe weet de werkzoekende nu zeker dat het complete verhaal verteld wordt en dat de verhalen niet deels uit de koker van de PR-afdeling komen?
Werkvloer.Info biedt dan uitkomst. Op Werkgevers.review treffen werkzoekenden mensen aan die bereid zijn om hun vragen over hun werkgever anoniem te beantwoorden. Op Werkvloer.Info kunnen ook discussies worden gevolgd die werknemers van de bedrijven onderling voeren over de voor- en nadelen van het werken bij het bedrijf of de organisatie.


Echte meningen

Overal waar mensen werken zijn er zaken die iedereen herkent als problemen, maar die niet worden aangepakt. Uit angst voor de carrière durft niemand de problemen te benoemen. Daarom zijn gesprekken in vergaderingen of in andere werksituaties soms niet authentiek. Ze gaan niet over de echte problemen die de voortgang blokkeren. Echte meningen worden verkondigd op de gang na de vergadering of bij de koffieautomaat. Medewerkers die verlangen naar echte communicatie over problemen op het werk kunnen zich wenden tot Werkvloer.Info. Hier kun je je mening anoniem geven, zonder te vrezen dat je het etiket krijgt niet loyaal te zijn.

Nieuwe kansen voor vakbonden

De dienstverlening via Werkgevers.review is ook interessant voor vakbonden die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de werknemers van een bedrijf of organisatie. Zij kunnen in gesprek raken met werknemers en tevens kunnen zij zich profileren met hun standpunten. Vakbonden met een account hebben ook de beschikking over een eigen informatiepagina over hun activiteiten.
...meer op www.werkgevers.review...

Gezocht: dappere werkgevers

We juichen het natuurlijk toe als werkgevers die wij geselecteerd hebben zelf ook mee willen doen aan de gesprekken op Werkgevers.review via een eigen account dat ze identificeert als de werkgever. Zij kunnen zich daarmee onderscheiden van andere werkgevers die die uitdaging niet aandurven.
...meer op www.werkgevers.review...


Dat werkgevers er zelf beter van kunnen worden blijkt uit Amerikaans onderzoek. In een artikel in 'Fortune' uit mei 2002 buigen Ram Charan en Jerry Useem zich over de val van verschillende Amerikaanse bedrijven uit de 'Fortune 500 companies'. Ze concluderen dat het falen van een bedrijf regelmatig gerelateerd is aan managementfouten. Niet toereikende communicatie wordt genoemd als een van de oorzaken van foute managementbesluiten. Er zijn zelfs gevallen waarin er meer angst is voor de baas dan voor de competitie. Charan en Useem citeren ook psycholoog Daniel Goleman die vertelt dat ondergeschikten vaak bang zijn om de baas de waarheid onder ogen te brengen. Zelfs op het oog vriendelijke leidinggevenden blijken toch vaak subtiele signalen af te geven - al dan niet bedoeld - die de boodschap uitstralen dat slecht nieuws niet welkom is.

Ook in Nederland zijn de laatste tijd regelmatig organisaties in het nieuws die in de problemen zijn gekomen doordat de top niet altijd over de juiste informatie beschikte op het juiste moment al dan niet ten gevolge van een angstcultuur. Werkvloer.info biedt nu mogelijkheden om managers te helpen bij het voorkomen van fouten die gebaseerd zijn op verkeerde of onvolledige percepties van de werkelijkheid.

Uitdagende dienstverlening

Ofschoon communicerende gebruikers het belangrijkste goed zijn op Werkgevers.review kunnen zij net zo snel ook voor problemen zorgen. Om slecht gedrag tegen te gaan zijn er regels waaraan gebruikers van Werkgevers.review zich moeten houden. Hun anonimiteit wordt door ons ook niet gegarandeerd als zij bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen gaan onthullen.
...meer op www.werkgevers.review...

Samenwerking

De hostingomgeving van Werkgevers.review staat momenteel nog geen grote bezoekersaantallen toe. Dit geldt ook voor de Engelstalige variant Opiniorate.com die gericht is op de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw Zeeland. Voor die site zijn we een crowdfunding project aan het voorbereiden. Bij Werkgevers.review willen we op een andere manier te werk gaan en in eerste instantie in overleg treden met vakbonden en werkgevers om win-win-situaties te bespreken.

Onderaan deze pagina is het mogelijk om een commentaren te geven op onze plannen. Wij zijn ook bereikbaar via onze contactpagina.


bezoek Werkgevers.review